Vragen aan of over Caredate? Bel 085-065 3165
Caredate - psychologen
Caredate - psychologen
Vragen aan of over Caredate? Bel 085-065 3165

Heb je klachten over Caredate?

Caredate en de psychologen van Caredate doen altijd hun uiterste best om je zo goed mogelijk te helpen. Natuurlijk kan het gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent. Heb je een klacht? Die is wat ons betreft altijd welkom. We willen je dan zo snel mogelijk een oplossing bieden en je klacht helpt ons weer om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Heb je een klacht, dan kan je de volgende stappen nemen:
  • We stellen het op prijs als je de klacht allereerst met je psycholoog bespreekt. Als de relatie met je psycholoog die ruimte niet meer biedt:
  • Dan stuur je een mail naar klacht@caredate.nl. Caredate heeft geen klachtenformulier; je geeft in de mail gewoon aan waar en over wie je klacht gaat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op (in de regel binnen 24 uur) om de situatie te bespreken en tot een oplossing te komen.

Bij Caredate streven wij ernaar om 100% van de klachten samen met onze cliënten op te lossen. In het uitzonderlijke geval dat de bovengenoemde stappen niet leiden tot een voor jou passende oplossing, dan kan je contact opnemen met de geschillencommissie Zorg. Het adres is:www.degeschillencommissie.nl.

Klachten zijn voor ons belangrijk

Zoals gezegd, klachten zijn voor ons belangrijk. Daarom is een van de directieleden Caredate verantwoordelijk als klachtenfunctionaris. Daarnaast heeft de cliëntenraad van Caredate uiteraard een actieve rol in het beoordelen van onze klachtenprocedure. Hierbij wordt uiteraard volledig rekening gehouden met de privacy van degenen die een klacht indienen.

Evaluatie van klachten

Caredate houdt een register bij van de ontvangen klachten en de ondernomen acties op deze klachten. Aan cliënten wordt na afronding van de klacht gevraagd om het proces te evalueren en Caredate advies te geven over de klachtenprocedure en het verloop ervan.
De klachtenprocedure van Caredate wordt ieder half jaar geëvalueerd en, waar nodig, verder aangescherpt en/of uitgebreid.

Ga nu aan de slag!

Vind een psycholoog in de buurt
  • Geen wachtlijsten dus snel aan de gang
  • Ook 's avonds en in het weekend
  • Zelf een psycholoog kiezen