Vragen aan of over Caredate? Bel 085-065 3165
Caredate - psychologen
Caredate - psychologen
Vragen aan of over Caredate? Bel 085-065 3165

Het team van Caredate bestaat uit zo’n 60 ervaren en ondernemende psychologen die onze cliënten snel en effectief willen helpen. Zij doen dat in nauwe samenwerking met onze regiebehandelaren en supervisoren, met als doel om de kwaliteit van ons werk steeds verder te verbeteren. Naast de inhoud gaat het vooral om gemak, laagdrempeligheid en vertrouwen, want dat zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvol behandeltraject. Kortom: wij zijn trots op dit krachtige team dat met veel plezier samenwerkt. En dat merken onze cliënten!

Zelf je psycholoog kiezen

Het idee voor Caredate is in de eerste helft van 2015 ontstaan. Waarom? Initiatiefnemer Nico Kamminga: “Jonge, talentvolle psychologen kwamen nauwelijks aan de slag, dat terwijl er in de zorg lange wachtlijsten zijn. Dat klopt volgens mij niet. Wachtlijsten zijn nergens voor nodig als je de zorg anders organiseert. En daar willen wij met Caredate, hoe bescheiden ook, een bijdrage aan leveren. De uitdaging: zorg bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen die dat nodig heeft. Het basisidee is eenvoudig: laat mensen die hulp nodig hebben zelf hun psycholoog kiezen en het contact leggen. Dat scheelt een boel stappen en mensen hoeven hun verhaal maar één keer te vertellen.”

Initiatiefnemers Caredate

In de loop van 2015 vormde het kernteam van Caredate zich. Het bestond (en bestaat nog steeds) uit vier mensen. Naast initiatiefnemer Nico Kamminga, verantwoordelijk voor de communicatie, zijn dit André Mooij, ervaren psycholoog (een van de eersten in Nederland met een eerstelijnspraktijk), Maarten Roos, bedrijfskundige en Paul-Felix Olthof, IT-expert. Eind 2015 introduceerde Caredate de eerste allereerste versie van haar platform, waarop zo’n 20 psychologen zich presenteerden.

Ontwikkeling naar zorginstelling BasisGGZ

Tijdens de leerzame pioniersfase (2016-2017) lag de nadruk op een verdere professionalisering en uitbreiding van ons team van psychologen. Om onze zorg bereikbaar te maken voor grotere groepen mensen heeft Caredate er eind 2017 voor gekozen om officieel een zorginstelling te worden. Een stap die ook nodig was om onze cliënten in aanmerking te laten komen voor een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Nadruk op kwaliteit en professionalisering

De stap naar een zorginstelling was voor Caredate een intensief proces. Nico Kamminga: “Daarbij ligt de nadruk op kwaliteit en professionalisering. Dat paste goed, Caredate was door de pioniersfase heen. Certificatie, kwaliteitsstatuut, het bouwen aan een EPD, een team met regiebehandelaren, er kwam en komt enorm veel bij kijken. Het mooie is dat de slagen die we gemaakt hebben ook inspirerend zijn voor ons team van psychologen. De begeleiding is veel intensiever. En dat is uiteraard ook weer in het voordeel van onze cliënten.”

Laagdrempelig, geen wachtlijsten

Het oorspronkelijke uitgangspunt bestaat nog steeds: Caredate is een zorginstelling die zich via internet presenteert. Dus zonder gebouwen, wachtkamers, overbodige managementlagen en wachtlijsten. Nico Kamminga: “We willen laagdrempelig zijn, de cliënt kiest zelf en legt het contact met een psycholoog. De gesprekken kunnen op allerlei manieren plaatsvinden, dus via persoonlijke ontmoetingen, videobellen, chats, enzovoorts. Daar staat ons motto ‘Als je het even niet meer weet’ ook voor. Je kan altijd meteen bij ons terecht. Waar en wanneer je maar wilt. Op deze manier zijn we ook in staat om huisartsen te ontlasten en psychologische behandeling te bieden in gebieden waar weinig aanbod is. ”

Toezicht en inspiratie

De zorg is fors in beweging en waar mogelijk spelen wij, als die nuttig zijn voor onze cliënten, in op actuele ontwikkelingen. Een belangrijke steun daarbij is onze Raad van Commissarissen. Naast toezicht op onze activiteiten bieden zij als kritisch klankbord inspiratie, waarbij Caredate vooral wordt getoetst aan haar maatschappelijke doelstelling, zorg toegankelijk houden voor zoveel mogelijk mensen, hoogwaardig en betaalbaar. De raad bestaat uit Manon Kleijweg (voorzitter), ouderenpsychiater bij Molemann Mental Health, Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, lid van de WRR en Michael Milo, GZ-psycholoog en verbinder bij SamenBeter (voorheen De Nieuwe GGZ). Een veelzijdig team dat de vinger aan onze pols houdt en zorginnovaties stimuleert.

Ga nu aan de slag!

Vind een psycholoog in de buurt
  • Geen wachtlijsten dus snel aan de gang
  • Ook 's avonds en in het weekend
  • Zelf een psycholoog kiezen