Vragen aan of over Caredate? Bel 085-065 3165
Caredate - psychologen
Caredate - psychologen
Vragen aan of over Caredate? Bel 085-065 3165

Depressie en Sombere gevoelens

Het is heel normaal dat je wel eens somber of verdrietig bent. Als je echter twee weken of langer dagelijks sombere gedachten of gevoelens hebt, dan kan dat het begin zijn van een depressie. Dat komt vaak voor, denk alleen al aan de bijna een miljoen Nederlanders die antidepressiva krijgen voorgeschreven. Het herkennen van een beginnende depressie en praten over je sombere gevoelens met een Caredate-psycholoog kan meer effect hebben. Want een depressie kan je maar beter voorkomen.

Effectieve behandeling van sombere gevoelens/lichte depressie

Een Caredate-psycholoog gaat samen met je aan de slag. Daarbij kijken jullie onder andere naar de ideeën die je over jezelf en het leven hebt. Waar komt dat sombere gevoel nu echt vandaan? En wat kan je er aan doen? Vaak helpt het bijvoorbeeld al om de hoge eisen die je aan jezelf stelt bij te stellen. Het uitgangspunt is dat je snel de weg omhoog weer vindt, het liefst al na een paar gesprekken.

Wat de psycholoog met jou wil bereiken

Het is natuurlijk zonde als je bijna nergens meer belangstelling voor of zin in hebt. De Caredate-psycholoog wil je uit de neerwaartse spiraal halen en helpen je weer sterker en positiever in het leven te laten staan. Vertrouwd en op basis van persoonlijke gesprekken, zodat je echt contact hebt. Uiteindelijk gaat het er om dat voor je partner, kinderen, familie, vrienden en collega’s weer de prettige persoon bent die je wilt zijn.

Psychologen noemen sombere gevoelens en/of een depressie vaak een ‘stemmingsstoornis’. Klachten die met een beginnende depressie samenhangen uiten zich onder andere als volgt:

  • Niet tot rust kunnen komen of juist tot niets kunnen komen.
  • Vermoeidheid, verlies van energie, geen zin hebben.
  • Overmatige schuldgevoelens of het gevoel waardeloos te zijn.
  • Gewichtsverandering, heel veel of juist veel te weinig eten.
  • Moeite met concentreren, traag denken en geen beslissingen kunnen nemen.
  • Tot zelfs: niets meer om het leven geven.
In het algemeen hebben deze klachten een lichte vorm en kunnen ze in de loop van de tijd verergeren. Daarom is het zo belangrijk om klachten rond somberheid en een beginnende depressie te onderkennen en er wat aan te doen. De behandeling van sombere gevoelens is succesvol wanneer je zelf weet dat je de controle over deze gevoelens terug hebt. Dat heeft vaak te maken met zelfkennis: waardoor zijn ze eigenlijk ontstaan en hoe kan ik met deze oorzaken om gaan? Je Caredate-psycholoog helpt je daar actief bij om dat te ontdekken en begeleidt je naar de oplossing.


De psycholoog bespreekt allereerst met je wat de mogelijke oorzaken zijn van je sombere gevoelens. Daarna wordt veel aandacht besteed aan de verschijnselen, het verloop, de gevolgen en de behandelmogelijkheden. Mede op basis van de ernst, de duur en het al dan niet terugkeren van de sombere gevoelens, wordt traject gestart. De keuze voor de behandeling zal vooral afhangen van de aard en de ernst van deze gevoelens en je eigen voorkeur, dus waar je jezelf het prettigst bij voelt. Het traject is er op gericht om te leren omgaan met de problemen en daar zelf oplossingen voor te creëren. Uiteindelijk moet je weer in staat zijn om zelf richting te geven aan je eigen leven. De basis daarvoor is de zogeheten cognitieve gedragstherapie (CGT). Deze is er onder andere op gericht om inzicht te krijgen in sombere gedachten en deze te veranderen, zodat je stemming verbetert. Daarnaast zijn andere zaken van belang. Denk hierbij aan het zoveel mogelijk vasthouden van een gezonde leefstijl (met een regelmatig dag- en nachtritme) en voeding. Dat zijn ook belangrijke factoren om sombere gevoelens tegen te gaan.

Ga nu aan de slag!

Vind een psycholoog in de buurt
  • Geen wachtlijsten dus snel aan de gang
  • Ook 's avonds en in het weekend
  • Zelf een psycholoog kiezen